Baza wiedzy

Nasze działania oparte są na rzetelnej i szczegółowej wiedzy dotyczącej rozwoju dziecka. Rodzice zawsze mogą liczyć na naszą fachową pomoc w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami ich małych pociech.

Integracja sensoryczna

Co to jest Integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna jest to proces neurologiczny, w którym mózg odbiera pochodzące ze wszystkich zmysłów informacje, rozpoznaje je, interpretuje, segreguje oraz łączy ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, w celu wykorzystania ich do wytworzenia adekwatnej reakcji organizmu, uwzględniającej zmieniające się warunki otoczenia. Mówiąc inaczej, jest to taka organizacja wrażeń, by mogły zostać właściwie użyte do celowego, efektywnego działania.

SI jest dla dziecka metodą bardzo interesującą i bez reszty pochłaniającą jego aktywność

Terapia integracji sensorycznej (SI)

Terapia integracji sensorycznej ma na celu nauczenie dziecka adekwatnego reagowania na bodźce dopływające do niego zarówno ze świata zewnętrznego jak i z własnego ciała. Poprzez prawidłowo zaplanowane ćwiczenia i stymulacje układu nerwowego dziecka, możemy wpłynąć na poprawę jego zdolności do koncentracji i skupienia się, sprawność motoryczną, koordynację ruchową, a także funkcjonowanie społeczne i emocjonalne. Mówiąc krócej integracja sensoryczna to sposób, w jaki ukierunkowujemy, nadajemy sens i łączymy w całość informacje, których dostarczają nam zmysły. Terapia integracji sensorycznej – w odróżnieniu od wielu innych rodzajów terapii – jest dla dziecka metodą bardzo interesującą i bez reszty pochłaniającą jego aktywność. Dziecko bardzo chętnie i z pełnym zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach co przekłada się na lepsze efekty terapii.

Diagnoza

Zanim dziecko zacznie uczestniczyć w terapii poddawane jest bardzo dokładnej diagnozie opierającej się przede wszystkim na klinicznej i swobodnej obserwacji dziecka, wywiadzie z rodzicami oraz przeprowadzeniu standaryzowanych testów. Dopiero po szczegółowym rozpoznaniu zaburzeń pacjenta i określeniu przyczyn rozpoczyna się praca z dzieckiem. Sama metoda integracji sensorycznej często bywa nazywana nauką poprzez zabawę, ponieważ zajęcia pozornie przypominają wesołą zabawę, jednakże zadania wykonywane przez dziecko dostarczają ściśle określonych bodźców, na które jego system nerwowy ma największe zapotrzebowanie. Ćwiczenia są prowadzone przez specjalistę, w sali wyposażonej w profesjonalny, wysokiej jakości sprzęt do terapii integracji sensorycznej oraz zabawki, które służą stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego, wzrokowego, słuchowego, węchowego oraz dotykowego

Integracja sensoryczna Rzeszów
Zadania wykonywane przez dziecko są dokładnie zaplanowane i dopasowane tak, by być jak najbliżej sfery rozwoju dziecka – nie są ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne, a co najważniejsze – atrakcyjne i interesujące dla dziecka.
Terapia Integracji Sensorycznej ma bowiem na celu nie tylko dostarczanie dziecku wrażeń, poprawiających działanie jego systemu nerwowego, ale także budowanie poczucia wartości i wiary we własne możliwości.

 

Podczas trwania terapii rodzice mogą liczyć na nasze wsparcie i doświadczenie. Na bieżąco informujemy o przebiegu terapii i postępach dziecka. W razie potrzeby przygotowujemy również pisma i opinie informujące nauczycieli w szkole jak wspierać i na co zwrócić szczególną uwagę podczas codziennych aktywności.