Diagnoza Integracji Sensorycznej
Diagnoza odbywa się w czasie 4 spotkań trwających około godziny. Dziecko poddawane jest standaryzowanym testom i obserwacji klinicznej. Terapeuta przeprowadza także wywiad z rodzicami dotyczący rozwoju dziecka. Na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji zostaje stworzona pisemna diagnoza oraz indywidualny plan terapii. Rodzice otrzymują zalecenia terapeutyczne, które powinni realizować w domu.
400 zł
Konsultacja z zakresu zaburzeń Integracji Sensorycznej
Jednorazowe godzinne spotkanie. Podczas obserwacji terapeuta przeprowadza szczegółowy wywiad z rodzicem oraz wykonuje niezbędne testy diagnostyczne. Badanie przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 0 do około 3-4 roku życia. Konsultacja kończy się ustnym przekazaniem spostrzeżeń i zaleceń dla rodziców do wykonywania z dzieckiem w domu.
180 zł
Terapia metodą Integracji Sensorycznej120 zł (60 minut terapii)
Terapia Metodą Tomatisa®
Terapia Metodą Tomatisa®  to 1 cykl  terapeutyczny  złożony z 14 spotkań poprzedzonych diagnozą
1100 zł
Wypożyczenie sprzętu do terapii słuchowej Tomatisa®
W przypadku pacjentów, którzy nie mogą dojeżdżać na terapię do gabinetu istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu do terapii słuchowej Tomatisa® do domu pacjenta. Po konsultacji i diagnozie wstępnej zostanie przygotowany program treningu słuchowego, który następnie pacjent realizuje samodzielnie w domu.
1300 zł
Indywidualna rehabilitacja ruchowa120 zł (60 minut)
Terapia metodą MEDEK150 zł (45-50 minut)
Kinesiotaping25 zł (w zależności od aplikacji)
Możliwość zamówienia kołderki obciążeniowej
Kołderka wykorzystywana jest jako element wspomagający podczas terapii SI. Ma na celu wywołanie lekkiego ucisku podczas snu i stymulowaniu układu proprioceptywnego.
180 zł (w zależności od masy dziecka)
Terapia czaszkowo – krzyżowa (cranio-sacral)120 zł terapia
Terapia ręki
Terapia ręki to zespół indywidualnie dobranych, skoordynowanych działań i ćwiczeń, umożliwiających usprawnienie mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów kończyny górnej. Celem terapii ręki jest m.in.: poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, stabilizacja mięśni ręki i obręczy barkowej, a także zwiększenie zdolności manipulacyjnych dłoni.
120 zł
Organizacja szkoleń i wykładówWycena indywidualna