Diagnoza Integracji Sensorycznej
Diagnoza odbywa się w czasie 4 spotkań trwających około godziny. Dziecko poddawane jest standaryzowanym testom i obserwacji klinicznej. Terapeuta przeprowadza także wywiad z rodzicami dotyczący rozwoju dziecka. Na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji zostaje stworzona pisemna diagnoza oraz indywidualny plan terapii. Rodzice otrzymują zalecenia terapeutyczne, które powinni realizować w domu.
350 zł
Konsultacja z zakresu zaburzeń Integracji Sensorycznej
Jednorazowe godzinne spotkanie. Podczas obserwacji terapeuta przeprowadza szczegółowy wywiad z rodzicem oraz wykonuje niezbędne testy diagnostyczne. Badanie przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 0 do około 3-4 roku życia. Konsultacja kończy się ustnym przekazaniem spostrzeżeń i zaleceń dla rodziców do wykonywania z dzieckiem w domu.
150 zł
Terapia metodą Integracji Sensorycznej100 zł (60 minut terapii)
Terapia Metodą Tomatisa®

Terapia Metodą Tomatisa® to 1 cykl  terapeutyczny  złożony z 14 spotkań poprzedzonych diagnozą

1000 zł
Wypożyczenie sprzętu do terapii słuchowej Tomatisa®

W przypadku pacjentów, którzy nie mogą dojeżdżać na terapię do gabinetu istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu do terapii słuchowej Tomatisa® do domu pacjenta. Po konsultacji i diagnozie wstępnej zostanie przygotowany program treningu słuchowego, który następnie pacjent realizuje samodzielnie w domu.

1300 zł
Indywidualna rehabilitacja ruchowa100 zł (60 minut)
Kinesiotaping25 zł (w zależności od aplikacji)
Możliwość zamówienia kołderki obciążeniowej

Kołderka wykorzystywana jest jako element wspomagający podczas terapii SI. Ma na celu wywołanie lekkiego ucisku podczas snu i stymulowaniu układu proprioceptywnego.

150 zł (w zależności od masy dziecka)
Terapia czaszkowo – krzyżowa (cranio-sacral)100 zł terapia
Terapia ręki

Terapia ręki to zespół indywidualnie dobranych, skoordynowanych działań i ćwiczeń, umożliwiających usprawnienie mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów kończyny górnej. Celem terapii ręki jest m.in.: poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, stabilizacja mięśni ręki i obręczy barkowej, a także zwiększenie zdolności manipulacyjnych dłoni.

100 zł