Baza wiedzy

Nasze działania oparte są na rzetelnej i szczegółowej wiedzy dotyczącej rozwoju dziecka. Rodzice zawsze mogą liczyć na naszą fachową pomoc w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami ich małych pociech.

Metoda Tomatisa®

Metoda Tomatisa® to naturalny sposób stymulacji neurosensorycznej, która działa dzięki jedynemu w swoim rodzaju przenośnemu urządzeniu o nazwie TalksUp®. Zostało ono zaprojektowane specjalnie do przetwarzania muzyki i głosu z zastosowaniem specyficznych parametrów. Urządzenie dysponuje licznymi funkcjami, w tym bramkowaniem elektronicznym, tzw. „Electronic Gating®”. Bramkowanie to wyjątkowy i nieinwazyjny proces, który pozwala wywołać efekt kontrastu dźwiękowego, dzięki nagłemu przejściu od niskich do wysokich częstotliwości. Wielokrotne naprzemienne przechodzenie od niskich do wysokich częstotliwości i z powrotem wymaga od ucha dużego wysiłku w celu dostosowania się do zmian, co stymuluje mózg.

W jaki sposób działa metoda Tomatisa?

Specjalista Metody Tomatisa® ocenia poziom uwagi słuchowej pacjenta, a następnie opracowuje program słuchowy dostosowany do jego potrzeb. Tzw. seanse pasywne polegają na słuchaniu muzyki nie tylko przez tradycyjne słuchawki (przewodnictwo powietrzne), ale także przez słuchawkę przewodnictwa kostnego, przekazującą dźwięk przez kości czaszki za pomocą drgań. Ćwiczenia podczas tzw. seansów aktywnych polegają na czytaniu i powtarzaniu słów, z użyciem takich samych słuchawek dodatkowo wyposażonych w mikrofon. Głos jest przetwarzany w czasie rzeczywistym w celu aktywnej pracy nadsłuchowo-głosowym sprzężeniem zwrotnym.

Jak przebiega terapia?

Terapia metodą Tomatisa® rozpoczyna się zawsze diagnozą podczas, której pacjent wykonuje różnego rodzaju specjalistyczne testy. Przeprowadzany jest również szczegółowy wywiad z rodzicem dziecka. Uzyskane informacje umożliwiają dokładne zaplanowanie i dopasowanie określonego programu do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Terapia odbywa się podczas czternastu 80 minutowych sesji. Zajęcia mają miejsce 4-5 razy w tygodniu. W przypadku pacjentów mających problem z utrzymaniem uwagi i skupieniem się przez tak długi czas terapia może zostać skrócona.
Po zakończeniu pierwszej sesji zaleca się minimum miesięczną przerwę. Następnie kontynuuje się kolejną serię 14 spotkań. Po kolejnej miesięcznej przerwie przeprowadzana jest trzecia i ostatnia sesja.

Dla kogo trening Metodą Tomatisa?

W ludzkim ciele to ucho odbiera najwięcej informacji sensorycznych. Nasz mózg ponad 80% stymulacji zawdzięcza właśnie zmysłowi słuchu. Stymulacja aktywności mózgu z jednej strony, a z drugiej – pozytywne oddziaływanie na jego plastyczność to przyczyny, które wyjaśniają skuteczność Metody Tomatisa® w licznych obszarach zastosowania. Metoda Tomatisa® stanowi uzupełnienie różnego rodzaju metod terapeutycznych lub pedagogicznych. Umożliwia zwielokrotnienie rezultatów uzyskiwanych w ramach terapii, dzięki czemu jej czas znacząco się skraca. Metodę Tomatisa® można stosować w dowolnym wieku (dzieci, dorośli, osoby starsze), zarówno w celu rozwoju osobistego, jak w celu przeciwdziałania zaburzeniom lub trudnościom.

Z treningu może skorzystać każde dziecko, które:
• ma problemy z koncentracją,
• ma trudności w nauce,
• ma problemy językowe, takie jak: opóźniony rozwój mowy, jąkanie lub wady wymowy,
• ma słabą koordynację i płynność ruchów,
• ma większy poziom pobudzenia zarówno ruchowy, jak i emocjonalny,
• jest wycofane, unika kontaktów,
• ma niską samoocenę.

 

Jakie są efekty terapii?

Dzięki treningowi słuchowemu Metodą TOMATISA dziecko:
• będzie efektywniej przyswajało wiedzę,
• będzie budowało płynne wypowiedzi,
• zwiększy zasób słownictwa,
• stanie się bardziej pewne siebie
• będzie bardziej odporne na stres
• będzie lepiej radziło sobie z emocjami

Trening słuchowy Metodą Tomatisa jest także kierowany dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju, takimi jak:
• autyzm
• zespół Aspergera
• ADHD
• Zespół Downa
• Mózgowe Porażenie Dziecięce