Diagnoza Integracji Sensorycznej
Diagnoza odbywa się w czasie 4 spotkań trwających około godziny. Dziecko poddawane jest standaryzowanym testom i obserwacji klinicznej. Terapeuta przeprowadza także wywiad z rodzicami dotyczący rozwoju dziecka.
 
Terapia metodą Integracji Sensorycznej

Terapeuta przeprowadza także wywiad z rodzicami dotyczący rozwoju dziecka. Na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji zostaje stworzona pisemna diagnoza oraz indywidualny plan terapii. Rodzice otrzymują zalecenia terapeutyczne, które powinni realizować w domu.

czytaj więcej o integracji sensorycznej

 
Metoda Tomatisa®

Metoda Tomatisa® to program słuchowej stymulacji neurosensorycznej. Znacząco poprawia on zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze dzięki specyficznemu sposobowi przetwarzania muzyki i głosu. Po indywidualnej konsultacji specjalista Metody Tomatisa® przygotowuje program codziennych seansów słuchowych dostosowanych do potrzeb konkretnego dziecka lub dorosłego.

czytaj więcej o Metodzie Tomatisa®

 
Indywidualna Rehabilitacja specjalistycznymi metodami m.in. :
FITS (terapia skolioz)
Metoda powstała na bazie wielu metod fizjoterapeutycznych, z których wybrano te techniki, które autorzy uznali za przydatne do terapii skolioz. Część tych technik została przez nich zmodyfikowana i przystosowana do pracy z dziećmi. Ponadto Metoda FITS to również wiele technik terapeutycznych opracowanych przez samych autorów metody na bazie wieloletnich doświadczeń i obserwacji pacjentów.
 
PNF

Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Umożliwia to pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania, a co najważniejsze zapewnia bezbolesną pracę, bez traumatyzujących psychicznie i fizycznie doznań.

 
Kinesiotaping
czyli plastrowanie dynamiczne. Polega na oklejaniu różnych części ciała specjalistycznymi plastrami głównie w celu złagodzeniu bólu a także by zapobiegać kontuzjom.
 
IBITA Bobath
jest koncepcją terapeutyczną pracy ukierunkowanej na zadania. Przeznaczona jest ona dla osób dorosłych cierpiących na zaburzenia funkcji, ruchów oraz kontroli postawy wynikających z uszkodzenia w obrębie układu nerwowego.
 
Terapia ręki
ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.