Baza wiedzy

Nasze działania oparte są na rzetelnej i szczegółowej wiedzy dotyczącej rozwoju dziecka. Rodzice zawsze mogą liczyć na naszą fachową pomoc w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami ich małych pociech.

Terapia CME MEDEK

Cuevas Medek Exercise (terapia CME) została opracowana przez Ramona Cuevasa w latach 70. XX wieku, a „Medek” oznacza dynamiczną metodę stymulacji ruchowej. Jest to podejście terapeutyczne, w którym wykorzystuje się ćwiczenia, które prowokują automatyczne reakcje posturalne u dzieci z opóźnieniem ruchowym.

Na czym polega terapia?

Główną ideą metody MEDEK jest skupienie się na aktywizacji układu mięśniowego poprzez dynamiczne ćwiczenia, które poprawiają równowagę, koordynację, stabilność i ogólną sprawność ruchową. Skupia się ona na unikalnym podejściu do ćwiczeń, które angażuje ciało dziecka w naturalny sposób, wspomagając rozwój motoryczny. Bodźcem stymulującym układ nerwowo – mięśniowy do działania jest grawitacja. Podczas pracy tą metodą dziecko ma szansę osiągnąć takie wyniki jak: nabywanie umiejętności w zakresie niezależności i stabilności pozycji, samodzielnego siedzenia i stania, poruszania się, raczkowania, pełzania i chodzenia.

Jak przebiega terapia?

W terapii MEDEK wykorzystuje się stół i specjalny sprzęt do ćwiczeń na podłodze (9 drewnianych elementów dowolnie ze sobą zestawianych).
CME MEDEK to forma terapii zakładająca bardzo bliską współpracę na linii terapeuta – dziecko – rodzic. Każdy rodzic podczas terapii zostaje „przeszkolony” i otrzymuje zestaw ćwiczeń do pracy z dzieckiem w domu.

Wskazania i przeciwwskazania

Terapia Medek szczególnie poleca jest dla dzieci z:
– Mózgowym Porażeniem Dziecięcym,
– zespołami i wadami genetycznymi i metabolicznymi,
– opóźnionym rozwojem motorycznym (obniżone, zwiększone napięcie mięśniowe),
– innymi zaburzeniami neurologicznymi.

Ograniczenia w możliwości zastosowania terapii związane są z wagą i rozmiarem, ponieważ te czynniki określają możliwość wykonywania określonych ćwiczeń. Terapię można prowadzić już od wieku niemowlęcego.