Baza wiedzy

Nasze działania oparte są na rzetelnej i szczegółowej wiedzy dotyczącej rozwoju dziecka. Rodzice zawsze mogą liczyć na naszą fachową pomoc w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami ich małych pociech.

Na czym polega stymulacja słuchowa z użyciem słuchawek Forbrain?

Podczas terapii naszych małych pacjentów wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt do stymulacji słuchowej. Słuchawki Forbrain umożliwiają nam pełniejszą stymulację układu nerwowego dziecka.

Na czym polega stymulacja dźwiękowa przy użyciu słuchawek Forbrain ?

Słuchawki Forbrain służą do treningu słuchowo – głosowego. Mają na celu poprawić percepcję naszego własnego głosu, co z kolei pomaga mózgowi w lepszym przetwarzaniu informacji zmysłowych.

Dźwięki docierające do nas najpierw trafiają do ucha zewnętrznego. Dalej przechodzą przez błonę bębenkową i drogą powietrzną przez kolejne części ucha. Następnie przetwarzane są na bodziec elektryczny przez organ zwany ślimakiem i w tej postaci trafiają do mózgu gdzie są analizowane i interpretowane. Ten sposób przekazywania bodźców dźwiękowych nazywany jest drogą powietrzną i służy do odbierania dźwięków docierających z otoczenia.

Słuchawki Forbrain wykorzystują nasz własny głos zamiast dźwięków docierających z otoczenia. Dźwięk własnego głosu odbieramy nie drogą powietrzną ale poprzez przewodnictwo kostne, za pośrednictwem kości czaszki. Gdy kości drgają, przekazują dźwięk, który dociera do ślimaka, nie przechodzi jednak przez błonę bębenkową. Podobnie jak w drodze powietrznej, drgania przekształcane są na impuls elektryczny i przekazywane do mózgu.

Działanie słuchawek Forbrain opiera się na wzmocnieniu przewodnictwa kostnego ale jednoczesnym nie blokowaniu przewodnictwa powietrznego. Wpływa to na znaczne poprawienie percepcji dźwięku.

Gdy mówimy używając jednocześnie słuchawek Forbrain nasz głos natychmiast wraca do nas drogą kostną. Polega to na przekazie dźwięku za pośrednictwem drgań, przez kontakt z kośćmi czaszki z przodu ucha. Tego typu przekazywanie dźwięku działa 10 razy szybciej od przekazu drogą powietrzną a dodatkowo jego jakość jest dużo lepsza. Jest to naturalny sposób słuchania samego siebie. Pozwala to na słuchanie własnego głosu w sposób bardzo naturalny i wyraźny. Filtr dynamiczny zastosowany w słuchawkach pozwala mówiącemu usłyszeć swój własny ale skorygowany głos. Dzięki temu sposób mówienia ulega naturalnej i samoczynnej poprawie. Nie wymaga to od pacjenta żadnego wysiłku. Głos staje się bardziej rytmiczny, harmonijny i dźwięczny.

Zastosowanie słuchawek Forbrain

Słuchawki Forbrain stosuje się zwłaszcza przy problemach z dykcją, wymową, uwagą i koncentracją, trudnościami z zapamiętywaniem i problemami z czytaniem.

Gdy zaczynamy wydawać jakieś dźwięki wprawiamy nasze struny głosowe w drgania. Drgania te są przekazywane dalej najpierw drogą kostną a dopiero później drogą powietrzną. W związku z tym gdy zasłonimy uszy, bez trudu słyszymy własny głos. Z tego też powodu możemy mieć problem z rozpoznaniem swojego głosu na nagraniu gdyż jest on przekazywany wtedy wyłącznie drogą powietrzną. Przewodnictwo kostne jest tak ważne ponieważ jest przekazywane 10 razy szybciej od dźwięku przekazywanego drogą powietrzną. Jest również dużo dokładniejsze i znacznie ogranicza straty wywołane zakłóceniami wynikającymi z docierającego do nas hałasu z zewnątrz.

Dzięki wzmocnieniu przekazywania dźwięku drogą kostną poprawiamy percepcję własnego głosu. Dzięki temu znacznie łatwiej i efektywniej przyswajamy informacje przekazywane przez nasz głos. Przekłada się to na poprawę zdolności zapamiętywania i koncentracji na aktualnie wykonywanym zadaniu.

Słuchawki zakładane są na kości skroniowej a nie bezpośrednio na małżowinę uszną. Dzięki temu nie zasłaniają uszu i nie ograniczają słyszenia naturalnych dźwięków z otoczenia. Daje to możliwość łatwiejszego skupienia się na własnym głosie nie ograniczając dźwięków z zewnątrz. Dzięki temu pacjent uczy się koncentracji na tych dźwiękach, które są istotne w danym momencie.

Dzięki wbudowanemu filtrowi głos, który słyszymy jest już prawidłowo skorygowany. Jest bardziej rytmiczny i harmonijny. Najważniejszą funkcją filtra jest wzmocnienie wysokich z jednoczesnym tłumieniem niskich częstotliwości. Zgodnie z wynikiem badań naukowych, dźwięki wysokie dostarczają energii sieci włókien nerwowych, która jest bardzo istotna w stymulacji mózgu. W wyniku przekazywania wysokich harmonicznych dźwięków Forbrain poprawia dynamikę i koncentrację pacjenta.

Ludzkie ucho po za funkcją odbierania bodźców dźwiękowych ma podstawowe znaczenie dla zdolności do kontrolowania ruchów, równowagi i orientacji przestrzennej. Organ odpowiedzialny za te zadania to tzw. przedsionek. Działając bezpośrednio na ten organ stymulujemy rozwój między innymi motoryki małej.

Forbrain wykorzystywane jest również w terapii zaburzeń mowy.

Słuchawki Forbrain mają na celu wzmocnienie podstawowych dźwięków mowy i pobudzenie ich odbioru drogą kostną. Wpływa to pozytywnie na mowę i zdolność do komunikacji. Efektywniejsza komunikacja spowodowana jest pracą nad każdą z jej aspektów:
– dykcja i wymowa
– dyskryminacja słuchowa
– płynność wypowiedzi
– rytm i muzykalność

Podczas stosowania Forbain samoczynnie spowalniamy tempo własnej mowy co jest istotne w terapii jąkania. Mogą być wykorzystywane także u dzieci z zaburzonym przewodzeniem dźwięku drogą powietrzną z powodu np. płynu w uszach.
Ze względu na przewodzenie kostne, które reguluje pracę układu autonomicznego i wpływa na poziom pobudzenia może być wykorzystywane w terapii dzieci nadpobudliwych. Wskazane jest w terapii dzieci z dysleksją. W związku z wzmacnianiem częstotliwości pasma mowy jest odpowiednie dla dzieci z problemami w kontaktach z rówieśnikami, zaangażowaniem społecznym i autyzmem. Podczas korzystania ze słuchawek stymulowane są mięśnie ucha środkowego dlatego wskazane są dla dzieci z niskim napięciem mięśniowym i ubogą ekspresją twarzy.

Zastosowanie:

  • uwaga, koncentracja,
  • czytanie, pisanie,
  • płynność mowy, artykulacja,
  • pamięć,
  • pewność siebie, umiejętność komunikacji społecznej,
  • stabilizacja posturalna, równowaga, koordynacja ruchowa, orientacja przestrzenna,
  • organizacja działań,
  • autoregulacja,
  • nauka języków obcych, śpiew

Filtr zastosowany w słuchawkach Forbrain ma na celu podkreślenie rytmu mowy a wykorzystanie przewodnictwa kostnego ułatwia jego przyswojenie co umożliwia lepsze i łatwiejsze zapamiętywanie informacji. Pamięć ma największe znaczenie w procesie uczenia się. Regularne stosowanie słuchawek Forbrain pozytywnie wpływa na pamięć roboczą, umiejętność czytania i zdolność do uczenia się.