Baza wiedzy

Nasze działania oparte są na rzetelnej i szczegółowej wiedzy dotyczącej rozwoju dziecka. Rodzice zawsze mogą liczyć na naszą fachową pomoc w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami ich małych pociech.

Terapia metodą Tomatisa® w domu

Metoda Tomatisa® – metoda treningu słuchowego, której głównym celem jest wspieranie funkcji słuchowej człowieka, w drodze czego nastąpić ma poprawa koncentracji, kreatywności, rozwój zdolności lingwistycznych i komunikacyjnych, jak również zwiększenie potencjału człowieka w nauce i rozwoju psychoruchowym.

Terapia w domu pacjenta

W przypadku pacjentów, którzy nie mogą uczestniczyć w terapii słuchowej Tomatisa® w gabinecie oferujemy (umożliwiamy) wypożyczenie sprzętu do domu. Terapia poprzedzona jest konsultacją i diagnozą na podstawie, której przygotujemy dedykowany program treningu słuchowego. Następnie pacjenci realizują go samodzielnie w domu. Pozwala to na dostosowania godzin terapii do własnych potrzeb i możliwości dziecka. Terapia prowadzona w domu w przyjaznym otoczeniu przekłada się na lepsze efekty. Jest to szczególnie ważna w przypadku dzieci lękliwych i wycofanych, które często nie chcą współpracować z terapeutą. Metoda Tomatisa® to program stymulacji neurosensorycznej, w którym niezwykle ważna jest regularność. Metoda wymaga dużego zaangażowania osobistego, dlatego też bezcelowe jest zmuszanie do niej dzieci czy nastolatków. Pacjent musi uczestniczyć w terapii chętnie i dobrowolnie.

Na czym polega terapia ?

Podczas seansów metody Tomatisa® specjalne słuchawki przekazują muzykę i głos zarówno drogą powietrzną, jak i kostną. Dźwięk dociera do przewodu słuchowego pacjenta przez tradycyjne słuchawki umieszczone na uszach oraz przez specjalną słuchawkę kostną, umieszczoną na pałąku i dotykającą czubka głowy. Ponadto przekazywanie dźwięku tymi dwiema drogami nie musi być jednoczesne, ale może zostać przesunięte w czasie o kilka dziesiątych części sekundy. Specjalista metody Tomatisa® może tym samym dostosować przekaz dźwięku tak, aby najpierw dochodził on drogą kostną, a dopiero później drogą powietrzną. W ten sposób układ słuchowy zostaje przygotowany na stymulację dźwiękową drogą powietrzną. Mózg otrzymuje drogą kostną ostrzeżenie o nadchodzącym dźwięku, co ułatwia analizę informacji dźwiękowych.

Ile trwa terapia ?

Pacjent wypożycza sprzęt do domu na 15 dni w ciągu, których powinien przeprowadzić 14 sesji trwających 80 minut każda. Cała terapia metodą Tomatisa® składa się z trzech etapów. Po ukończeniu pierwszego etapu następuje przerwa trwająca około 1- 1,5 miesiąca. Następnie pacjent kontynuuje kolejne etapy, które również składają się z czternastu 80 minutowych sesji.

Dlaczego muzyka Mozarta?

Stosowane nagrania muzyczne to przede wszystkim utwory Mozarta. Ponieważ muzyka Mozarta jest dynamiczna i bogata w wysokie składowe harmoniczne, czyli w dźwięki wysokie, bardzo dobrze nadaje się do stosowania z bramkowaniem elektronicznym. Ponadto nagrania są uprzednio poddawane licznym modyfikacjom, np. nakładane są na nie specjalne filtry, mające stymulować mózg. Rodzaj filtra i kolejność stosowania nagrań muzycznych określa specjalista metody Tomatisa® na podstawie priorytetów ustalonych podczas pierwszej rozmowy z pacjentem.

Jakie czynności może wykonywać dziecko podczas terapii?

Ważne jest, by stosowaniu metody towarzyszyło odprężenie, a nie stres. Nie jest wymagane wykonywanie żadnych konkretnych czynności. Można rysować, kolorować, bawić się a nawet spacerować. Należy unikać wszelkich czynności, które wydają się stresujące lub wymagają zbytniego skupienia uwagi. Należy również unikać jedzenia, żucia gumy i korzystania z urządzeń elektronicznych (telewizja, komputer, telefon czy tablet).

Po jakim czasie można zauważyć efekty terapii?

Niektóre osoby zauważają efekty bardzo szybko, bo już po paru tygodniach, a nawet po paru dniach od rozpoczęcia programu słuchowego. Jednak metoda Tomatisa® to intensywny cykl programów, który należy zrealizować w całości, aby uzyskać stabilne i długoterminowe wyniki.
Dzięki treningowi słuchowemu metodą Tomatisa® dziecko:
• będzie efektywniej przyswajało wiedzę,
• będzie budowało płynne wypowiedzi,
• zwiększy zasób słownictwa,
• stanie się bardziej pewne siebie
• będzie bardziej odporne na stres
• będzie lepiej radziło sobie z emocjami

Dla kogo jest przeznaczona metoda Tomatisa®?

Z treningu może skorzystać każde dziecko, które:
• ma problemy z koncentracją,
• ma trudności w nauce,
• ma problemy językowe, takie jak: opóźniony rozwój mowy, jąkanie lub wady wymowy,
• ma słabą koordynację i płynność ruchów,
• ma większy poziom pobudzenia zarówno ruchowy, jak i emocjonalny,
• jest wycofane, unika kontaktów,
• ma niską samoocenę.

Trening słuchowy metodą Tomatisa® jest także kierowany dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju, takimi jak:
• autyzm
• zespół Aspergera
• ADHD
• Zespół Downa
• Mózgowe Porażenie Dziecięce

Dzięki kontrastom dźwiękowym, które mają w naturalny sposób zaskakiwać mózg, metoda Tomatisa® pozytywnie wpływa na plastyczność mózgu – pozwala mu wypracować mechanizmy wykrywania i analizy zmian. Można powiedzieć, że metoda Tomatisa® ma charakter pedagogiczny, a jej celem jest nauka zwracania szczególnej uwagi na wydarzenia zewnętrzne i nowe. Ułatwia ona przyswajanie nowych informacji i pozwala uczniom poprawić zarówno kompetencje ogólne, jak i szkolne. Dlatego też metodę Tomatisa® oferują obecnie setki szkół publicznych i prywatnych, jako uzupełnienie tradycyjnych metod nauczania.